ŚW. MICHALE
WSPOMAGAJ UKRAINĘ

Zamów bezpłatnie obrazki z wizerunkiem św. Michała Archanioła wraz z modlitwą, a następnie podaruj je Ukraińcom przebywającym w Polsce.

ŚW. MICHALE
WSPOMAGAJ UKRAINĘ

Zamów bezpłatnie obrazki z wizerunkiem św. Michała Archanioła wraz z modlitwą, a następnie podaruj je Ukraińcom przebywającym w Polsce.

Święty Michale Archaniele, miej w swej opiece Ukrainę!

Święty Michał Archanioł dowodził wojskami anielskimi, które w proch i pył roztrzaskały buntownicze szeregi szatana. Nic więc dziwnego, że ten niezrównany sojusznik w walce ze złem tak chętnie obierany jest na patrona państw i miast, w tym także ciężko doświadczonego przez wojnę Kijowa.

 

Obserwując niezwykle dramatyczną sytuację za naszą wschodnią granicą, trudno nie odnieść wrażenia, że jego pomoc i orędownictwo są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej…

 

… Dlatego też przeprowadzamy wyjątkową akcję, w ramach której każdy może zamówić, a następnie podarować ukraińskim przyjaciołom lub znajomym obrazki z wizerunkiem św. Michała Archanioła. Na ich odwrocie znajduje się modlitwa w języku ukraińskim i po łacinie, dzięki czemu Ukraińcy będą mogli uciekać się do wielkiego patrona Kijowa i Rusi Kijowskiej z prośbą o ochronę ich ojczyzny.

 

Ta modlitwa będzie dla nich także obroną przed wpływem zgubnych ideologii – zarówno tych ze Wschodu, jak i Zachodu –  łatwo mogących zatruwać dusze ludzi, których pokój został zmącony wojną.

Chcesz zamówić wizerunek świętego Michała Archanioła wraz z modlitwą?

Wypełnij prosty formularz i wybierz liczbę obrazków, które chcesz otrzymać!

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.